Volt is een multidisciplinair ontwerpbureau dat in 2000 werd opgericht door Geert, Tom en Steven. Het vennotenteam werd in 2014 versterkt door Maarten en Ellen. Naast de 5 vennoten telt Volt Architecten momenteel 8 voltijdse medewerkers.

Vanuit het hoofdkantoor in Gent werken de Volters aan projecten, wedstrijdontwerpen en studieopdrachten, zowel op kleine als op grote schaal. Het werkgebied van Volt reikt echter verder dan Gent: met roots in Ieper, Brakel en Brugge en thuiskantoren in Bredene en St-Niklaas is Volt Architecten actief van aan de Kust tot in regio Mechelen.

Sinds de oprichting in 2000 werkt Volt zowel voor particulieren als voor Openbare Besturen, Huisvestingsmaatschappijen, CAW’s, Intercommunales, Stadsontwikkelingsbedrijven, vzw’s …

Door opleiding en ervaring kan Volt zijn publieke en private opdrachtgevers bijstaan met expertise in:

  • ontwerp en realisatie van projecten op verschillende schaalniveaus en binnen diverse context
  • herbestemmingen van gebouwen en sites
  • haalbaarheidsstudies en ontwerpend onderzoek
  • masterplanning en landschapsintegratie