Bouwen van 38 appartementen + 1 kantoor in Brakel

Een oude leegstaande school in het centrum van Brakel werd gesloopt om te worden vervangen door een inbreidingsproject voor sociale huisvesting. De menging van huurwoningen met koopwoningen, van entiteiten levenslang wonen met grotere dakappartementen, van woningen met en zonder tuin en de inbreng van de kantoorruimte aan de Markt resulteren in een gezonde sociale mix.

Het terrein, gelegen tussen de Markt en de beek die het centrum doorkruist om iets verder de Zwalmbeek te voeden, kent vrij grote reliëfverschillen. Deze
helling en de verschillende omgevingscomponenten hebben een rol gespeeld in de globale opzet. De doorgang naar de markt werd behouden, de ‘secret garden’ van de dekenij met prachtig ontwikkelde beuken werd voelbaar gemaakt, de achterzijde van de bibliotheek kreeg aansluiting op de nieuwe openbare ruimte, een nieuwe brug als hoofdtoegang maakt de vergeten beek tot een essentieel deel van het totaalbeeld, een bijna continue helling overbrugt het hoogteverschil van ruim drie meter.

De nieuwe bouwblokken werden zo ingeplant dat elke woning geniet van een goed georiënteerde buitenruimte. Afhankelijk van de plaats op het terrein en de hoogtelaag wordt het uitzicht gefocust op een ander element: het nieuwe binnenplein, de kerktoren, de heuvels in de omgeving, de tuin van de dekenij, een eigen omsloten tuin, het dakenlandschap,… De zone tussen de bouwblokken werd ontworpen als een volledig doorwaadbare aaneenschakeling van kleinere delen, met diverse inrichting en functies. Het expliciet richten van een deel van de woningen op de binnenpleinen maakt een continue beleving mogelijk.

Naar uitdrukking en detaillering wordt geen onderscheid gemaakt tussen voor- en achtergevel, tuin- of pleingevel. De voor dergelijke projecten kenmerkende rationele planopbouw wordt niet ontkend. Het is net het strakke ritme dat de basis vormt voor een tegenspel in detaillering. Met de vormgeving en materialisatie van de dakappartementen en dakuitbouwen voor liftkokers wordt gezocht naar een nieuwe expressieve aanvulling op het dakenlandschap van centrum Brakel.

Het project kan exemplarisch zijn voor een nieuw-(klein)stedelijk wonen waarbij het wonen evenveel op het publieke als op het private wordt gericht, gevel- en volumeopbouw maken geen onderscheid tussen beide zijden. De publieke ruimte wordt in eerste instantie een collectieve verblijfsruimte en kwalitatieve verbinding voor passanten. Het zijn de kwaliteiten die we als potentie terugvinden in de ambities en het masterplan voor het project “Akkerlaan”.

©lienhaemers

©lienhaemers

©lienhaemers

©lienhaemers

©lienhaemers

©lienhaemers

©lienhaemers

©lienhaemers

©lienhaemers

©lienhaemers