Verbouwen van een textielfabriek tot een project voor groepswonen (6 woningen, 1 atelier, 2 kantoorruimtes en gemeenschappelijke ruimtes) in Ronse. In samenwerking met Bert Michels.

Laureaat Belgische Prijs voor Architectuur 2011 – Categorie Meergezinswoningen

Eerste stap bij de herbestemming van de 19e eeuwse textielfabriek was de opmaak van een ruimtelijk masterplan. Uitdaging hierbij was het uitdenken van een sterk totaalbeeld dat de nodige vrijheid liet naar verdere invulling; op dat moment waren immers nog niet alle eindgebruikers en concrete bouwprogramma’s gekend. In een tweede fase werd binnen het totaalconcept een volledig uitvoeringsdossier voor de casco van de gebouwen en buitenruimtes uitgewerkt. Gelijktijdig met de uitvoering hiervan werden in een derde fase een aantal van de woonruimtes en een kantoorruimte ontworpen.

Het eindresultaat is een mix van 6 woningen, 1 atelier en 2 kantoorruimtes. De gemeenschappelijke buitenruimte fungeert als bindend element en als circulatiesysteem naar en tussen de verschillende onderdelen. Achter een uniform georkestreerd gevelsysteem gaat een grote variatie aan woningen schuil : variatie in schaal, variatie in generaties en programma, variatie in ruimtelijk concept en variatie in betrokkenheid op de gemeenschappelijke buitenruimtes.
Het materiaalgebruik en consequent visueel uitspelen van de spantenstructuur behouden het rudimentair, vroeg-industrieel karakter van de fabriek. Dakpannen werden gerecupereerd, hittebehandeld hout werd toegepast voor gevelbekleding en doorgang, geborsteld beton voor de buitenaanleg, poutrellen in rode menie boven gevelopeningen in het metselwerk.