Verbouwen van rusthuis Nazareth tot 8 sociale koopwoningen en 18 sociale huurappartementen in Ieper

In 2010 organiseerden Ons Onderdak en WVI samen een ontwerpwedstrijd voor de herbestemming van het oud rusthuis Nazareth. Het gebouw is beeldbepalend voor de wederopbouwarchitectuur in Ieper, maar staat tegelijk al jaren grotendeels leeg: één vleugel huisvest nog het CLB, de twee andere vleugels en de kapel dreigen te verkommeren. De volledig afgesloten binnenkoer biedt geen enkele meerwaarde aan stad en omgeving.

Het wedstrijdontwerp opent het plein naar de vestingen en de Rijselsestraat. Door het voorzien van een aantal nieuwe toegangen enerzijds en het toevoegen van een aantal nieuwe architecturale elementen anderzijds, wordt de binnenkoer opgewaardeerd. Ze fungeert als publieke ruimte en plek van ontmoeting die de Rijselsestraat met de vestingen verbindt. Het materiaalgebruik (rood-grijze porfier en roodbruine gepolierde beton) sluit aan bij de Rijselsestraat en laat ook vele vormen van gebruik toe: de binnenkoer is het inkomplein, maar ook een binnentuin, een speelruimte, een collectief terras, de nieuwe toegang tot het CLB, de brandweerweg, een plek om te parkeren,…

In het gebouw worden 8 rijwoningen (Ons Onderdak) langs de Grimminckstraat en 14 appartementen (OCMW Ieper) langs de Rijselsestraat ondergebracht. Hierbij wordt de buitenschil van de bestaande gebouwen behouden, de binnenkant wordt opnieuw ingevuld. De rijwoningen hebben allen een kleine, omsloten buitenruimte in de vorm van een patio of een terras met poortje naar de binnenkoer. De woningen delen een gezamelijke fiets-en afvalberging.

Foto’s : © Dennis De Smet