Bouwen van 19 assistentieappartementen in Ledeberg

Op een drukke hoek in Ledeberg wordt een aantal afgeleefde woningen afgebroken om plaats te maken voor 19 assistentiewoningen, ze maken deel uit van de stadsvernieuwingsoperatie ‘Ledeberg Leeft’. Deze strategische site zal ook het eindpunt vormen van een toekomstige groene boulevard die vanaf de ring van Gent tot in Ledeberg loopt, langs deze as worden verschillende nieuwe architectuurprojecten gerealiseerd.

De wooneenheden zijn rationeel georganiseerd en schrijven zich in binnen de architectuur van de verschillende straten die op de Botermarkt samenkomen. De gemeenschappelijke circulatieruimtes met trappenhal bezetten de onregelmatige hoekpositie van het bouwblok en meten zich duidelijk met de schaal van de grotere stedelijke ruimte, het gebouw staat tegenover de fly-over richting Gent centrum met naastliggende hoogbouw.  De sculpturaal uitgewerkte en bewust overgedimensioneerde traphal biedt plaats voor ongedwongen contacten met zicht op de stad en het binnengebied.

Foto’s: © Johnny Umans