Wedstrijdontwerp voor de bouw van 90 sociale woonunits op de voormalige Scanfil site in Hoboken, Groen Zuid

Op een verlaten fabrieksterrein wordt een volledig nieuwe woonwijk gepland. Binnen het masterplan worden twee woonvelden voorzien voor sociale huisvesting, een combinatie van ruime grondgebonden woningen en appartementen (90 woonentiteiten).  Deze woonvelden vormen de verbindende schakel tussen het bestaande en de nieuwe geplande private ontwikkelingen, de diversiteit van de context laat zich aflezen in  de diversiteit aan oplossingen.

Wedstrijd na selectie – 2e plaats