Bouwen van 14 sociale appartementen in Bredene

In een tuinwijk uit de jaren ’50 moet een aantal kleine woningen worden afgebroken en vervangen door een meergezinswoning. De aandacht van de bouwheer gaat hierbij in het bijzonder uit naar de integratie van het nieuwe gebouw binnen het bestaand ruimtelijk en sociaal weefsel. Het volume wordt zo ingeplant dat aan beide lange zijden een betekenisvolle annex aan de publieke ruimte ontstaat. De specifieke inplanting en versnijding van het volume resulteren in een veelzijdige verschijningsvorm. Een duidelijk hiërarchisch onderscheid tussen voor-, achter- en zijgevels wordt hierbij vermeden.

Alle appartementen zijn opgevat als doorzonwoningen in relatie tot zowel het park als tot de achterliggende padenstructuur. Elk appartement heeft als aanvulling op de gemeenschappelijke tuin een bescheiden eigen terras met tuinkast en uitzicht over het park. Het ontwerp biedt ruime mogelijkheid aan ongedwongen contact tussen bewoners onderling en tussen bewoners en buren/passanten. De bewust overgedimensioneerde circulatieruimtes, de uitnodigende gemeenschappelijke tuindelen, de terrassen aan de parkzijde, de langzame gradiënt tussen privaat en publiek en de mogelijkheden tot kleinschalig voortuin-tuinieren stimuleren het ‘kleine ontmoeten’.

Foto’s: © Dennis De Smet