Vernieuwbouw voor de residentiële werking CAW Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas

Het vernieuwbouwproject Biekens in Sint-Niklaas wil de problematiek van de niet-gebruikte, functieloze stedelijke binnengebieden aanpakken. De voormalige peperkoekfabriek bestaat uit een aaneenschakeling van opslagruimtes en is volledig omringd door appartementen en rijhuizen.

Voor de opdrachtgever, CAW Oost-Vlaanderen vzw, is dit een pilootproject waarvan de ambitie bestaat in het opwaarderen van dergelijke verwaarloosde binnengebieden. De ingesloten site heeft twee toegangen, enerzijds één in de Blokmakerstraat bedoeld voor voetgaande of fietsende bewoners, personeel en bezoekers en anderzijds één in de Moerlandstraat voor autoverkeer. Het project combineert een aantal door het CAW opgelegde programma’s: een laagdrempelig inloopcentrum voor bewoners en oud-bewoners, 17 tijdelijke woonunits, 2 kamers voor noodopvang, kantoren, gespreksruimtes, een ontspanningsruimte, een ontmoetingsruimte en een parkeergarage. Deze functies zijn aan elkaar geschakeld door middel van buitenruimtes.

Er is ontwerpmatig gekozen om zoveel mogelijk van de bestaande fabrieksstructuur (betongewelven, metselwerkmuren, stalen liggers, …) te behouden en deze deels opnieuw in te vullen met houtskeletbouw. Deze manier van bouwen garandeert een voldoende geïsoleerde constructie zonder moeilijke bouwknopen/koudebruggen. Bij de kleur -en materiaalkeuzes fungeert de geschiedenis van het gebouw als leidraad, zo werden bestaande liggers in een andere kleur geschilderd dan de nieuwe. De muren zijn semi-transparant geschilderd om de voorgaande verflagen niet uit te wissen.

Foto’s: © Dennis De Smet