Vervangingsbouw van 84 appartementen Winston Churchillplein in Gent

De hoogbouw in de Gentse Groene Briel is uitgeleefd. Twee van de drie appartementsgebouwen komen in aanmerking om gerenoveerd te worden, het middelste op pilotis is structureel in slechte staat en is moeilijk aanpasbaar aan de hedendaagse wooncomfort en normen van de VMSW.
Hernieuwbouw blijkt de enige optie met als stedenbouwkundige eis dat het nieuwe volume gelijk is aan het bestaande volume met behoud van het aantal bouwlagen.

In samen werking met de ir. stabiliteit (Mouton) en de ir. technieken (HP engineering) wordt gezocht naar een hedendaagse versie van een appartementsgebouw op pilotis. Op het gelijkvloers wordt een zo open mogelijk plan gerealiseerd waar gezocht wordt naar een slanke structuur die zoveel mogelijk gebruikt maakt van de bestaande fundering. Op de verdiepingen wordt gezocht naar een rationele structuur op kolommen met centraal de technieken. De drie verticale circulatie assen bedienen alle appartementen.

Het maaiveld wordt volledig autovrij gemaakt om het idee van de pilotis terug tot zijn recht te laten komen. Een centraal plein vormt een nieuwe ontmoetingsplaats gekoppeld aan park met een maximum aan groen.