Bouwen van 21 sociale woningen en appartementen in Sint-Niklaas

Het perceel is gelegen in een doodlopende straat en ligt op fietsafstand van het centrum Sint-Niklaas. De wegel tussen de Baenslandstraat en de Prinses Josephine Charlottelaan is een snelle verbinding naar het centrum en is enkel toegankelijk voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers).

Op het perceel worden 3 bouwvolumes opgesteld in een U-vorm. De nok van de voorgestelde volumes worden dwars geplaatst ten opzichte van de rooilijn. Deze typologie is in de nabije omgeving van het perceel vaak terug te vinden en zorgt voor een vormelijk sterke integratie.

Daarnaast worden op het perceel ook twee groenruimtes geïmplementeerd. De zone ten zuiden van het perceel grenst aan de straatzijde en vormt een groen eindpunt van de Mandenmakerstraat. De andere zone in het westen wordt semi-publiek en omvat de toegang tot de woningen en een gemeenschappelijke groenzone. Door zijn afmetingen en goede oriëntatie heeft het een betekenis op schaal van het project en op schaal van de omgeving. Het groen park vormt een verlengde van de aangrenzende tuinen. 

Door de inplanting van de 3 bouwvolumes ontstaan automatisch verschillende woontypes die elk op hun manier een relatie krijgen met de semi-private buitenruimte en de omliggende publieke ruimte. Bij het inplanten van de volumes werd voldoende privacy bewaart, rechtstreekse inkijk van woning naar woning wordt zoveel mogelijk vermeden. Tussen de bouwblokken zijn doorgangen gecreëerd. Hierdoor wordt visueel een schaalverkleining verkregen op maat van de omgeving. De doorgangen bieden tevens doorzichten en toegang tot de achterliggende woningen en het groen park.

Alle bouwvolumes zijn op een sokkel geplaatst. De sokkel fungeert als terras voor de grondgebonden woningen. Het biedt een overgang tussen het semipublieke karakter van het groen park en het private karakter van de woningen.

In het totaal worden er 21 wooneenheden gerealiseerd. Alle woningen beschikken over een goed georiënteerde private tuin of terras, de grootte van de buitenruimte sluit consequent aan op de grote van de woningen. De woningen richten zich steeds naar de eigen buitenruimte en het semipublieke groen park.

Foto’s: © Dennis De Smet