Restauratie van een monument en verbouwen dienstencentrum in Gent

Het monument de Kleine Sikkel in de Nederpolder was toe aan een totaalrenovatie. In de 14de eeuw was het de patriciërswoning voor de familie Van der Zickelen. Van deze vroegste periode getuigt enkel nog de 13de-eeuwse overwelfde kelder op Romaanse zuilen. Met respect voor de historische waarde van het pand realiseren we een functioneel kantoorgebouw dat plaats biedt aan diverse culturele verenigingen die actief zijn in en ondersteund worden door de Stad Gent.

De Kleine Sikkel is een imposant gebouw op de hoek van de Nederpolder en de Biezekapelstraat. Sinds 1943 is de Kleine Sikkel beschermd als monument omwille van de historische, archeologische en artistieke waarde. De Kleine Sikkel bestond uit een beschermd hoofdvolume en een inferieure achterbouw. Een groene poort in de Biezenkapelstraat geeft toegang tot een derde deel: een oud steegje dat in de loop der jaren werd volgebouwd. Op termijn zal dit steegje terug opengesteld worden als voetgangersstraat.

Het hoofdvolume is historisch waardevol en wordt gerestaureerd in overleg met de Diensten Monumentenzorg en Archeologie van de Stad Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. De hoofdingang verschuift naar de Biezekapelstraat, met rechtstreekse toegang naar de imposante 13de-eeuwse kelder. In het hoofdvolume worden recente toevoegingen en bestaande technieken verwijderd, het buitenschrijnwerk vernieuwd en het dak volledig gerestaureerd.

De bestaande aanbouw heeft geen historische waarde, dit deel wordt volledig gesloopt. Het nieuwbouwvolume herbergt ondersteunende functies en technieken voor de kantoren. Concreet gaat het om een cafetaria, een fietsenberging en een technische ruimte. De nieuwbouw krijgt een kleine binnentuin, een groendak en een dakterras met uitzicht op de Sint-Baafskerk en de Achtersikkel. De ingrepen maken de historische achtergevel opnieuw zichtbaar en brengen lucht en (zon)licht in het binnengebied.

Foto’s: © Dennis De Smet