Sociaal huisvestingsproject vervangingsbouw Beukenhof te Lokeren - LAUREAAT

LEZING VAN DE PLEK

Het perceel is gelegen in de woonwijk Bergendries uit de jaren ’50. In het binnengebied van een van deze woonblokken bevindt zich het Beukenhof, dit bestaat momenteel uit 23 geschakelde bungalows voor 1 tot 2 personen. De bestaande woningen zijn ingepland langsheen een centrale, doodlopende weg en werden tot vrij dicht tegen de perceelsgrenzen gebouwd. De groenruimte rond de woningen is volledig gemeenschappelijk en hier en daar zit een toegangspoortje tot de achtertuinen van de woningen die aan dit perceel grenzen.

STAPPENPLAN VOOR EEN NIEUW BEUKENHOF

De circulatie doorheen de wijk wordt zoveel mogelijk beperkt voor doorgaand verkeer. Er worden twee parkeerhaventjes voorzien ter hoogte van de twee inkomzones.

De woningen worden haaks op de hoofdas geplaatst. Dit zorgt niet enkel voor een ideale oriëntatie van de tuinen, maar dit zorgt er ook voor dat het grootste deel van de aangrenzende achtertuinen enkel op de smalle kopzijde van de nieuwe bebouwing uitkijkt. Hiermee willen we de impact voor de buren zo klein mogelijk houden.

Van op de hoofdas worden kleine paadjes afgetakt die toegang geven tot de woningen en fietsenbergingen. Rondom de site loopt een pad, waardoor de bestaande poortjes van de aangrenzende achtertuinen gekoppeld kunnen worden aan de speelzone op het zuiden van de site.

WONEN IN HET BEUKENHOF

Het nieuwe Beukenhof krijgt vier bouwblokken die elk een mix zijn van appartementen van het type 1/2 en woningen van het type 3/6. De appartementen worden aan de hoofdas gekoppeld.

De bouwblokken worden haaks gepositioneerd op de hoofdas mét een lichte knik ten opzichte van elkaar. Met deze knik zorgen we ervoor dat de private tuinen aan de woningen groter zijn dan de private tuinen aan de appartementen. Langs de hoofdas ontstaat hierdoor een grotere gemeenschappelijke buitenruimte.

Elk appartement en elke woning is voorzien van een doorzon leefruimte die doorloopt tot in de keuken. De zithoek zit aan de tuin en zorgt voor een meer geborgen gevoel, terwijl de keuken net aan de ‘straat’ zit. Via de keuken is er een betrokkenheid bij het leven buiten de woning en is er ook een constante sociale controle van het leven op de ‘straat’. De voortuinen aan de appartementen zijn bewust weggelaten en vormen een grote gemeenschappelijke groenruimte.

GROENAANLEG IN HET BEUKENHOF

DE BLOEMENWEIDE

Langs de fietsverbinding doorheen de wijk, wordt aan de overzijde van de woningen een lange groenstrook voorzien. De afgeknotte populieren die hier groeien op de perceelsgrens worden behouden en de tussenzone wordt ingevuld als bloemenweide.

DE SPEELWEIDE

De overzijde van het perceel wordt op een gelijkaardige manier ingevuld, al is de inrichting hier meer gebaseerd op de beleving van de kinderen. Het pad slingert doorheen de vrije strook en loopt langsheen de wadi en de natuurlijke speeltuin.