Het oprichten van een nieuw gebouw als huisvesting voor het OCMW, de bibliotheek en aanvullende diensten

De site is zowel deel van als uitzondering op de pleinwand, het driezijdig hoekvolume neemt net een tussenpositie in.  Het plaatst zich tussen de autonome volumes van het cultuurcentrum en het aaneengesloten stedelijk weefsel richting Kerkplein (Sint Annaplein). De los-vaste stapeling van volumes achter het hoekvolume vormt de overgang naar de schaal, het ritme en de ad hoc logica van het aaneengesloten stedelijk weefsel.

De hoogte van het hoekvolume, zes bouwlagen, staat in schaal tot de bebouwing rond het gemeenteplein en de hogere volumes van het cultuurcentrum. Door beperking van de diepte wordt de belichting/bezonning  van het aansluitende bouwblok gerespecteerd. De basisvorm van het hoekvolume benadert een gelijkzijdige driehoek waarvan één zijde zuidgericht is, richting Cultuurcentrum, de skyline van Brussel met hoogbouw en het Atomium.

Het gebouw wordt rond twee circulatiezones georganiseerd, één centraal in het hoekvolume voor personeel en bezoekers van het ocmw, een tweede voor personeel en bezoekers van de bib tegen één van de hoeken aangeschoven.

Het concept biedt een aantal vrij in te vullen rationeel gestapelde vloeren gekoppeld aan beide circulatiekernen. Dit laat toe het kantoorprogramma op korte- en middellange anders in te vullen, andere partners op te nemen of ander verbindingen te maken.

Daarnaast biedt het ontwerp en een deel grotere ruimtes met specifieke belichting, hoogte of oriëntatie. Het zijn ruimtes die die door hun ruimtelijk kwaliteit nieuwe specifieke invullingen kunnen opnemen. Zo is bijvoorbeeld de AVM afdeling een bij uitstek snel evoluerend gegeven, de ruimte zou even goed een uitbreiding van de jeugdafdeling, een knutselatelier, een vaste expositieruimte of huiswerkplek kunnen worden. De annexen op de volwassenafdeling kunnen eenvoudig afgescheiden worden om een nieuwe afdeling of kleine zaaltjes te creëren.

De ingetekende invulling is maar één van de mogelijkheden waarbij ruim 85 % van het oorspronkelijke opgegeven bovengronds programma is opgenomen. De geboden flexibiliteit laat toe het ontwerp even goed anders in te vullen.