Bouwen van sociale woningen en appartementen

Het ontwerpvoorstel houdt 3 volumes in: een compact bouwvolume van 3 bouwlagen thv het Biezenstuk, eengezinswoningen ter hoogte van het binnengebied en tot slot een appartementsgebouw. Alle woningen en appartementen zijn als doorzon-types geconcipieerd.

We kiezen om de bestaande ‘groene’ ingang van het park verder te accentueren. Het verbreden van deze ingang brengt de te behouden bomen beter in het zicht van passanten. Op die manier groeit het park van iets wat enkel werkt op niveau van het bouw­blok uit tot iets wat werkt op buurtniveau.

Omwille van de vrij beperkte doorgang is het contact met het park minimaal. Daarbij komt dat het bouwen van een nieuw volume ter hoogte van het Biezenstuk dit beperkte contact nog verder zal aantasten. Ook zal de kleine bomengroep, die als voorbode van het achterliggende park een heel belangrijke rol speelt, hierdoor mogelijks in de verdrukking komen.  Het ontwerp heeft op deze uitdagingen ingespeeld door een dubbele ingreep :

  • door de verschuiving van het gelijkvloerse programma in de richting van het binnengebied komt er ruimte vrij die zorgt voor een doorzicht naar het park.
  • het doortrekken van de voorgevel in dezelfde lijn als de linkerbuur, aangevuld met een bijkomende hoekverdraaiing richting park, zorgt voor een maximaal zicht op de kleine bomengroep.