Het ontwerpen van een "Urban Villa" met 12 sociale huurappartementen - LAUREAAT

Het perceel ligt op de aantakking van een wadi-zone (oosten) op een ‘feestzone’ (noorden). Ten zuiden en westen liggen de tuinzone en een zone voor de trage verkeersas aansluitend op de Hovelandwiijk.

Het gebouw kan als vrijstaand in een aaneenschakeling van groenzones beschouwd worden. Drie van de gevels zijn expliciet publiek, de vierde (de tuingevel/zuid)  is door zijn zichtrelatie met de wadi-zone semipubliek.

De inkom wordt ter hoogte van de aansluiting wadizone/feestzone voorzien, de meest prominente en meest leesbare plaats voor bezoekers. Een tuinpad leidt de bewoners langsheen de wadizone van de parkeerzone naar de inkom.

Binnen de beschikbare, beperkte footprint worden 12 appartementen met inpandig terras gerealiseerd. Vanuit de contouren van de bouwzone wordt een centrale circulatiezone ontwikkeld, de trapeziumvorm biedt waar nodig extra ruimte (ter hoogte van lift en inkomdeuren) om smaller te worden waar dit functioneel mogelijk is. De bredere zones aan de lift en de inkomsas bieden voldoende ruimte voor de kleine ontmoeting tussen de bewoners.

Door het vermijden van een lange oprit en de directe koppeling van inkom en fietsstalling aan de publieke ruimte wordt de verharding op het perceel zelf beperkt, een maximum aan tuinzone blijft behouden.

In De Vloei wordt net zoals in de hele wijk geopteerd voor hernieuwbare energie en duurzame technieken, het volume zal worden opgetrokken in houtbouw.