Sociaal huisvestingsproject 40 wooneenentiteiten Mandemakerswijk te Hamme - LAUREAAT

Het volledige bouwprogramma wordt verdicht tot twee nieuwe, heldere sluitstukken. Ze vormen het kader voor een centraal gelegen, publieke ruimte op schaal van het project en de ruimere omgeving. Versnippering maakt plaats voor een samenhangende parkruimte, doorwaadbaarheid en wisselende doorzichten worden er kernbegrippen.

De Kleine Mandemakerstraat wordt geknipt, doorgaand autoverkeer is niet meer mogelijk, de Mandemakerstraat kan plaatselijk worden teruggesnoeid tot een éénrichtingsstraat. De parkzone wordt sowieso de grote winnaar.

Een gelaagde buitenruimte – park/steeg/tuin/erf

De bouwvolumes werken in meerdere richtingen, ze vormen zowel een begrenzing van de publieke ruimte als sluitstukken aan de bestaande bouwblokken. Het resulteert in een gelaagde buitenruimte:

  • De centrale parkzone afgebakend door gebouw 1 en 2, met voldoende ruimte voor sport en spel, evenementen (tent, feestje), en collectieve waterberging (wadi).
  • Een volwaardige blauw-groene dooradering doorheen het project.
  • De gaanderij voor gebouw 1 als circulatie- en overgangszone tussen parkzone en woningen.
  • De tuinzone achter gebouw 1 met private zonnige tuinen/terrassen, een collectieve fietsstalling en de verdoken inrit naar de parkeergarage.
  • De voorzone tussen gebouw 2 en de wadistrook, als zonnige uitbreiding van de overdekte terras- en inkomzone (porch).
  • De steeg achter gebouw 2 als semipublieke doorsteek en schaduwrijke collectieve (stads)achtertuin
  • Een opgewaardeerde Kleine Mandemakerstraat als nieuw woonerf voor de bestaande woningen langsheen de centrale parkzone.

Een gepast gebaar – vergunbaarheid

Het woonprogramma realiseren op de ingeperkte footprint vraagt een doordacht gebaar. We verdichten consequent tot 3 bouwlagen, zoeken aansluiting bij de grotere buren en houden afstand tot kleinere woningen. Het parkeren organiseren we maximaal ondergronds, met uitzondering van een 5-tal bovengrondse parkings.

Een nieuwe fijne thuis onder de zon – belevingswaarde

Het huisje-met-tuintje-model verschuift naar een eerder collectief woonmodel, georganiseerd rond de nieuwe centrale parkzone, maar evengoed met aandacht voor privacy en een aangename private buitenruimte.

Alle woningen zijn doorzonwoningen met leefruimtes tussen een private tuin/terras en een semi-publieke gaanderij/steeg. Uitzondering vormen de woningen op de hoek aan Kleinhulst, deze benutten de dubbelzijdige hoekoriëntatie en behouden zo het contact met de centrale parkzone. Circulatieruimtes worden niet beschouwd als een noodzakelijk kwaad maar worden uitgewerkt tot volwaardige verblijfs- en ontmoetingsplaatsen, aanvullend aan de private buitenruimte.