Vervangingsbouw in Stene - LAUREAAT

LAUREAAT

Het ontwerpvoorstel is een samenwerkingsverband tussen VOLTarchitecten en Ampe Trybou architecten.

We maken een tuin (geen park), centraal in het bouwblok en bij uitbreiding centraal in de wijk. Deze open groene ruimtes schrijft zich in doorheen de hele wijk die ook de verbinding maakt met het sportpark, het nieuwe polderpark langs de Zilverlaan en Stene – Dorp.

We maken een open tuin, centraal in het bouwblok en zich openend naar de wijk. Bij deze openingen ontstaan telkens bijzondere plekken waarbij de tuin letterlijk aansluiting zoekt met de omliggende wijk; een verhard plein bij het buurthuis, een groene trechter in antwoord op het Pauwenplein en de aanzet van een wandel-en fietspad langs een reeks waterpartijen / wadi’s en de bestaande groen -en grachtenstructuren. Daarnaast voorzien we nog enkele minder formele doorsteken tussen de gebouwde volumes die de doorwaadbaarheid van het gebied maximaliseren zonder afbreuk te doen aan de leesbaarheid van het geheel.

Er  ontstaat een hybride stedelijke figuur: duidelijk en coherent en tegelijkertijd ambigue en verschillend naar de verschillende kanten. Een quasi bouwblok dat niet functioneert als scheiding tussen coté cour en coté jardin maar in zijn verscheidenheid als uitnodigende filter tussen beide werelden werkt.