Bouwen van zorgintensieve woningen voor mensen met een beperking in Evergem

Het masterplan voor de Bolwerkstraat voorziet een ommezwaai van het huidige campusmodel (een eiland binnen de wijk) naar een open en doorwaadbaar woonpark als deel van de wijk. Een nieuwe, trage weg over het terrein maakt een verbinding tussen de bestaande delen van de wijk voor fietsers en voetgangers. Meteen drie vliegen in één klap: het is een fijne manier om van het campusmodel weg te raken, verkeersoverlast te vermijden én een veilige verbinding te bieden naar het centrum van Evergem. Een inclusieve woonzone organiseren is het doel.

In een eerste fase worden twee woongebouwen als grote villa’s aan de verkaveling toegevoegd, ze bieden elk plaats aan 20 bewoners met een zware verstandelijke en fysieke beperking.
Eén villa nestelt zich rond een binnentuin in de intieme uithoek van de site, de ideale plek voor bewoners die meer beschutting kunnen gebruiken.
De andere villa heeft naar alle windrichtingen terrassen en dakterrassen die expliciet zicht bieden op de nieuwe doorgangsweg, ideaal voor wie wat meer leven in de brouwerij kan gebruiken.

In een tweede fase strijkt een extern programma neer op de site om er zo een echt inclusieve woonomgeving van te maken.
Het eindresultaat wordt één groot parkgebied voor mensen met en mensen zonder beperking.